Pontus Johnson

Professor samt föreståndare
KTH, Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Pontus Johnson är professor vid den Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Han är också föreståndare för Försvarsmaktens, KTH:s och Försvarshögskolans gemensamma Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS). Pontus håller kurser i etisk hackning, i vilka studenterna får träna sina offensiva cyberförmågor. Hans forskningsintressen rör sig kring cybersäkerhet och systemarkitektur, med särskilt fokus på simuleringar av cyberangrepp. Han är handledare till flera doktorander som fokuserar på maskininlärning relaterat till sådana simuleringar. Pontus är även ledamot i den Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och är en av grundarna till företaget foreseeti, som är en spin-off från forskningen.Pontus är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024

09:10
Grundorsaker till sårbarheter i programvara
  • Vad är det egentligen som gör cybersäkerhet så svårt?
  • Vilka är de grundläggande orsakerna till systemens sårbarheter?