Pontus Johnson

Professor
KTH och föreståndare, Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Pontus Johnson är professor vid KTH. Hans forskning ligger främst inom området cybersäkerhet och analys av arkitekturmodeller av datanätverk, särskilt simulering av cyberangrepp. Han är föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, som är ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Utöver det är Pontus medlem i IVA och ordförande i akademins Avdelning II. Han är också medgrundare av Foreseeti, ett forskningsföretag som utvecklar programvara för attacksimulering.Pontus är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

16:35
Senaste utvecklingen inom cybersäkerhet – så påverkas ditt arbete med arkiv och informationsförvaltning

Under föreläsningen får du lyssna till en av Sveriges främsta experter inom cybersäkerhet om vilka reella informationssäkerhetshot som offentlig förvaltning står inför idag. Därefter följer en diskussion om informationssäkerhet, arkiv och informationsförvaltning.

  • Allvarliga cyberangrepp – exempel från verkligheten
  • Hotaktörerna – vem är det som angriper oss?
  • Hur skyddar vi oss på bästa sätt?