Pontus Rotter

Chef Krisberedskap och Räddningstjänst
Länsstyrelsen Västra Götaland

Pontus Rotter har under större delen av karriären arbetat med krisberedskap, krishantering och civilt försvar på lokal, regional och nationell nivå. Även varit med och drivit ett EU-projekt i Ukraina där man hjälpte till att bygga upp och utveckla förmågor inom krisberedskap och katastrofmedicin. Chef över krisberedskap och räddningstjänstfrågor vid Länsstyrelsen Västra Götaland och strategisk utvecklare vid MSB.Pontus är med som moderator på konferensen Säkerhetsskydd 2023