Poyan Katebi

VD
Samfastigheter

Poyan Katebi har tidigare jobbat som juridisk rådgivare inom LSS i mer än 10 år. Numera är Poyan verksam som VD för Samfastigheter i Norden AB, där hans tidigare erfarenheter av LSS ger bolaget en unik fördel. Samfastigheter tar till vara på chansen att skapa en bättre välfärd. Deras erfarenhet säger oss att sektorn har stora möjligheter att bli kvalitativ och effektiv. Sveriges kommuner kan få en starkare social infrastruktur, både för dem som är verksamma inom den och för dem som brukar den.Poyan är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
28 april

10:15
Framgångsrik bostadsplanering och kostnadseffektiva lösningar för kvalitativa och hållbara LSS-bostäder
  • Identifiering och kartläggning av samtida och framtida behov av LSS-bostäder – hur ser befolkningsstatistiken ut och vilka behov finns?
  • Hur blir de bostäder vi bygger nu flexibla, hållbara och utformade för att matcha individernas behov och preferenser?
  • Arkitektur och utformning av en inne- och utemiljö som är trygg och som stöttar självständighet
  • Så kan du spara både tid och pengar genom effektivisering av planerings- och byggnationsprocessen