Pye Seaton

Projektledare, fastighetskontoret
Stockholms stad

För att klara de nationella miljömålen behöver vi arbeta för en radikal minskning av utsläpp och spridning av mikorplaster och andra föroreningar från konstgräsanläggningar. Under anförandet berättar Pye från Stockholms stads fastighetskontor hur de genom samverkan och nya arbetssätt går mot en giftfri vardag och hållbara konstgräsanläggningar. Lyssna till intressanta erfarenheter från pågående ny- och omläggning av runt 100 konstgräsplaner i staden.Pye är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 2

15:30
Minskad miljö- och hälsopåverkan från konstgräsanläggningar genom kommungemensamma arbetssätt
  • Att sätta miljö i fokus vid utveckling av framtidens konstgräsplaner i staden
  • Så har vi genom samlat ansvar drivit utvecklingsfrågor kring konstgräs
  • Hur vi arbetar med kravställan i upphandling av konstgräsplaner för att säkra en mininal miljöpåverkan
  • Pågående ny- och omläggning av runt 100 konstgräsplaner i Stockholms stad – ta del av erfarenheter