Pye Seaton

Projektledare
Stockholms stad

Järvabadet är ett nytt utomhusbad/familjebad med placering på Järvafältet, intill Eggeby Gård, vilket är en utmaning i sig att bygga något inom ett reservatsområdet. Detta har medfört att kompensationsåtgärder ska utföras för att yta tas i anspråk. Internt inom staden är flera förvaltningar berörda, vilket kräver samordning av tex trafikfrågor och miljöfrågor. Under detta anförande delar Pye med sig av erfarenheter kring besluts- och planeringsprocessen gällande nybyggnation av badanläggning i reservatsområde.Pye är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
Dag 1

16:10
Från beslut till byggnation – ett efterlängtat utomhusbad i kulturreservat
  • Från idé till verklighet – så har besluts- och planeringsprocessen sett ut kring ägar- och driftfrågor
  • Att bygga i ett kulturreservat – så säkerställer vi att föreskrifterna kring natur- och kulturvärden följs
  • Hur prioriterar vi utifrån olika behov och önskningar och optimerar anläggningen genom att skapa rum för flera verksamheter