Ragnar Malmros

Director
FCG

Ragnar Malmros är digital riskexpert med över 10 års praktisk erfarenhet från riskhantering och informationssäkerhetsarbete inom finanssektorn. Han har erfarenhet från flera ledande roller inom Risk Management och Informationssäkerhet över första och andra linjen. Vidare har Ragnar erfarenhet av att utföra due dilligence samt både intern och extern revision. Ragnar arbetar även med att utveckla och etablera ramverk för hantering av operativa och säkerhetsrisker och stöttar finansiella bolag i deras hantering av regulatorisk kravställning inom dessa områden.Ragnar leder kursen DORA