Ranja Bunni

Senior Legal Consultant
Knowit Secure

Ranja är senior jurist hos Knowit där hon bistår olika verksamheter med deras digitaliseringsarbete. Hon har uppdrag i olika sektorer såsom offentlig sektor, läkemedel, forskning, dagligvaruhandel och IT. Ranja har lång erfarenhet från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, och flera andra myndigheter samt från förvaltningsdomstol. Ranja har under åren arbetat med juridisk rådgivning, tillsyn, process i domstol, projektledning, remisshantering och samverkan mellan myndigheter. Hon har även föreläst mycket om dataskyddsområdet. Ranjas stora intresse för dataskydd grundar sig på områdets betydelse för digitaliseringen i dagens samhälle. Dataskyddet går in i alla typer av verksamheter och innefattar svåra och komplexa frågorRanja är med som kursledare på kursen Molntjänster i offentlig sektor - juridik, säkerhet, upphandling