Rasmus Rosander

Personalvetare och administratör, Lövgärdesskolan 4-9
Göteborgs stad

Personaladministrationen i skolan är snårig och berörs av en mängd olika lagar och kollektivavtal. När dessa områden dessutom ska hanteras som ett bland många andra ansvarsområden är det viktigt att man är uppdaterad så att arbetet blir korrekt hanterat utan att ta alltför mycket tid i anspråk. Rasmus Rosander är utbildad personalvetare och under denna föreläsning kommer du att få en praktisk guidning och konkreta tips på hur du som skoladministratör kan underlätta och kvalitetssäkra ditt personaladministrativa arbete.Rasmus är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
Dag 2

10:20
Så utgör du ett strategiskt chefsstöd och skapar en helhetssyn på ditt personaladministrativa område som skoladministratör
  • Hur utgör du ett effektivt chefsstöd för rektor i bygget av den inre organisationen för skolenheten?
  • Viktiga arbetsrättsliga lagar och exempel på hur de ska tillämpas från rekrytering till uppsägning
  • Ekonomistyrning på skolan – hur får du timplanen, tjänstefördelningen och budget att harmoniera med varandra?
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet – så kan den psykosociala arbetsmiljön förbättras i skolan