Rebecca Briving

Bygglovschef
Haninge kommun

Haninge kommun har uppmärksammats för sin framtidssatsning på en smart och obruten informationskedja i samhällsbyggnadsprocessen. Fokus ligger på att skapa en hållbar utveckling där verksamheternas processer och arbetssätt formas utifrån insikt och kunskaper om kunderna. Istället för att lansera lösryckta digitaliseringsprojekt arbetar man utifrån en samlad digitaliseringsstrategi och utvecklar och testar i verksamheten för att få till en smart och obruten informationskedja. Johanna Karlsson är avdelningschef Geografisk information på Haninge kommun. Under föreläsningar berättar Johanna om fyra delprojekt som nu genomförs inom ramen för Haninge kommuns projekt om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Ett av projekten rör nyttoskapande genom digitalisering av detaljplaner och ett annat projekt är hur kommunen arbetar för ökad medborgardialog och nytta inom samhällsbyggnad.Rebecca är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022

14:05
Framtidssatsning på smart samhällsbyggnadsprocess med fokus på att skapa nytta och engagemang – strategier, vägval och genomförande
  • Vad innebär digitaliseringens nya arbetssätt för medarbetarna och vilken roll spelar förändringsledning och medarbetarengagemang?
  • Hur analysera vilka av de ”gamla” detaljplanerna som ska digitaliseras utifrån nyttoperspektivet?
  • Så utvecklar vi medborgardialogen i samhällsbyggnadsprocessen effektivt och hållbart – en avgörande förutsättning för nyttan med digitalisering