Rebecca Hansson

Ecosystem Lead & Workplace of the Future Program PMO
Ericsson

En sak är klar, kontorets roll har förändrats för alltid, men hur? Ericsson Workplace of the future är ett stort, globalt projekt som utforskat framtidens arbetssätt och utifrån det arbetat fram Ericssons nya, hybrida arbetsmodell bortom pandemin. Hundratals kontor kommer inom de kommande fem åren att byggas om och få en helt ny framtidsanpassad design där medarbetarupplevelsen står i fokus. Hur kom Ericsson fram till sin hybrida arbetsmodell och hur ska det gå till när en majoritet av Ericssons över 100 000 anställda ska dela sin arbetstid mellan hemmet och kontoret? Vilka anpassningar krävs av kontorsmiljön och hemmamiljön för att möjliggöra fungerande arbetsplatser? Under denna föreläsning kommer Rebecca Hansson som är en av projektledarna för Workplace of the Future att berätta om hur Ericsson arbetat fram denna arbetsplatsstrategi och hur deras nya, hybrida arbetsmodell kommer att hjälpa medarbetarna att bli mer kreativa, produktiva och motiverade.Rebecca är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2022
4 oktober

15:40
Ericsson Workplace of the future – så utvecklar vi vår arbetsplatsstrategi för att på bästa sätt supporta vår hybrida arbetsmodell bortom pandemin
  • Hur kommer vi att arbeta i framtiden och hur ska arbetsplatsen se ut för att bäst supportera ett framtida arbetssätt?
  • Ny strategi för framtidens arbete – så utforskar vi vår framtida arbetsplats utifrån ett fysiskt, virtuellt och kulturellt perspektiv
  • Digitala verktyg – så optimerar vi våra digitala verktyg för att överbrygga gapet mellan det fysiska och virtuella arbetet
  • Hälsa och balans – hur kan vi på bästa sätt stötta våra medarbetare i det nya arbetslivet?
  • Kontorskoncept – så designar vi kontoren för att få den fysiska och digitala miljön att samspela på bästa sätt
  • Så bidrar vår nya hybrida arbetsmodell till högre medarbetarenöjdhet, starkare medarbetarkultur och produktivitet