Rebecca Hansson

Ecosystem Lead & Workplace of the
Future Program PMO
Ericsson

En sak är klar, vår arbetsmiljö har förändrats för alltid, men hur? Ericsson har under de senaste 3 åren drivit ett stort, globalt program som har utforskat framtidens arbetssätt och utifrån det arbetat fram Ericssons nya, hybrida arbetsmodell. Programmets fokus är medarbetaren – hur vi kommer att arbeta men också hur våra kontor och även hemmamiljöer kan behöva se ut för att supportera den anställde. Hur kom Ericsson fram till sin hybrida arbetsmodell och hur ska det gå till när en majoritet av Ericssons över 100 000 anställda ska dela sin arbetstid mellan hemmet och kontoret? Vilka anpassningar krävs av kontorsmiljön och hemmamiljön för att möjliggöra en fungerande arbetsmiljö? Under denna föreläsning kommer Rebecca Hansson som är en av projektledarna för Ericssons program Workplace of the Future att berätta om hur man arbetat fram denna arbetsplatsstrategi och hur deras nya, hybrida arbetsmodell kommer att bidra till både ökat välmående, produktivitet och kreativitet.Rebecca är med som talare på konferensen Arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsplatser 2023
15 mars

14:20
Så utvecklar Ericsson den hybrida arbetsmodellen för att på bästa sätt väva ihop den fysiska och digitala arbetsmiljön
  • Hur kommer vi att arbeta i framtiden och hur ska arbetsplatsen se ut för att bäst supportera ett framtida arbetssätt?
  • Ny strategi för framtidens arbete – så utforskar vi vår arbetsplats utifrån ett fysiskt, virtuellt och kulturellt perspektiv
  • Digitala verktyg – så optimerar vi våra digitala verktyg för att överbrygga gapet mellan det fysiska och virtuella arbetet
  • Hälsa och balans – hur kan vi på bästa sätt stötta våra medarbetare i det nya arbetslivet?
  • Kontorskoncept – så designar vi kontoren för att få den fysiska och digitala miljön att samspela på bästa sätt
  • Så bidrar vår nya hybrida arbetsmodell till högre medarbetarenöjdhet, starkare medarbetarkultur och produktivitet