Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Vasakronan

Rebecca Liljebladh Thorell är senior kommunikatör med mer än 20 års erfarenhet av extern och intern kommunikation. De senaste 10 åren har fokus legat på att bygga, etablera och utveckla strukturerna, budskapen och arbetssätten för bland annat internkommunikationen på Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag.Rebecca är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
Dag 1

15:40
Ledarskap och medarbetarskap i en digital och flexibel arbetsmiljö – så skapas motivation och resultat genom god intern kommunikation
  • Vilka förutsättningar behöver du för att lyckas med förändringsresan mot ett mer digitalt och flexibelt arbetssätt?
  • Hur når man fram med internkommunikationen när arbetet är obundet till en specifik arbetsplats?
  • Så anpassar vi ledarstilen till dagens moderna organisationer – tillitsstyrning och självledarskap