Rebecca Rubin

Processledare och utvecklingsansvarig stadsbyggnad
White Arkitekter

Bristen på idrottshallar är stor i Sverige och det behövs hallar som är tillgängliga för flera aktiviteter och utövare. Många av de idrottshallar som byggs idag ser i stort sett likadana ut som de gjorde på 1900-talet och det finns därför ett stort behov av att reformera synen på hur en idrottshall ska utformas. Därför har Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott (Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy- och Volleybollförbundet) tillsammans med White arkitekter tagit fram ett koncept för hur framtidens moderna idrottshall för idrott och skola kan se ut. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av vad som är viktigt för att skapa moderna idrottshallar som blir självklara mötesplatser för rörelseglädje och gemenskap och på så sätt bidrar till en ökad folkhälsa i samhället.Rebecca är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

13:30
Så skapas framtidens idrottshall med innovativa lösningar, volymeffektivitet och flerfunktionalitet som tillgängliggör idrott och rörelse för fler
  • Vad är viktigt för att idrottshallen ska bli den självklara mötesplatsen och hur skapas ett brett, gränsöverskridande innehåll där idrott och rörelse är i fokus?
  • Tillgänglig rörelse och jämlikt idrottande – hur blir det verklighet?
  • Hur kan idrottshallen skapa förutsättningar för livslång rörelseglädje och stödja föreningsgemenskap som ger trygghet och sammanhang för fler?
  • Idrottshallens viktiga roll för att stärka skolans hälsofrämjande uppdrag – hur tillgängliggörs den viktiga vardagsrörelsen för fler?
  • Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar – hur skapas en hållbar byggnad med innovativa lösningar som möter framtida miljökrav, skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen?
  • Hur kan mer kvalitativa och konkreta gestaltningslösningar med mer volymeffektivitet och flerfunktionalitet skapa större värde för både kommun, brukare och byggaktörer?