Rebecka Andreasson

Communications Manager
Microsoft

Rebecka Andreasson arbetar som Communications Manager med ansvar för att koordinera internkommunikationen på Microsoft Sverige. I sin roll stöttar Rebecka den svenska ledningsgruppen, den svenska HR-funktionen samt bolagets talespersoner med intern- och extern kommunikation, rådgivning och operativt arbete. Rebecka arbetar även med kommunikation kopplat till Microsofts arbete med CSR och filantropi.



Rebecka är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
18 april

13:25
Så kan du som chef påverka medarbetarupplevelsen och att skapa de rätta förutsättningarna för motivation och engagemang i dagens moderna organisationer
  • Tillitsbaserad styrning och självledarskap – hur leder vi på ett sätt som skapar trygga, motiverade och presterande medarbetare på distans och/eller i hybridarbete
  • Ledarskap och medarbetarskap i dagens digitala och flexibla arbetssätt – så skapas motivation och resultat genom god intern kommunikation
  • Hur kan du som ledare använda feedback för att skapa motivation och driva utveckling?
  • Hur kan du skapa en god social arbetsmiljö som främjar människors/medarbetares välbefinnande på arbetsplatsen trots avståndet till arbetsplatsen och kollegorna?