Framtidens laboratorium

Rebecka Malmgren

Verksamhetschef
PBM

Rebecka arbetar på PBM, som verksamhetschef i primärvårdssatsning i region Stockholm. Rebecka arbetar med att skapa en lärande organisation, att bibehålla motivation och hållbarhet samt en hållbar arbetskultur. Rebecka Malmgren brinner för det hållbara arbetslivet, där människor utvecklas och kommer till sin rätt. Under detta anförande kommer hon uttala sig utifrån hennes samlade erfarenhet från att ha arbetat som psykolog och konsultchef i företagshälsovård, som organisationspsykolog samt ur rollen som chef i ett verksamhetsområde som kräver nya arbetssätt för att möta den ökande mängden psykisk ohälsa. Hon är en uppskattad föreläsare och har lång erfarenhet av att föreläsa om arbetsmiljö, stress och motivation.Rebecka är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium
Dag 2

13:25
Så utveckla en hållbar arbetsmiljö som främjar välmående och motivation
  • Hur bibehåller vi motivationen och skapar en hållbar prestation när arbetsbelastningen är hög?
  • Så upptäcker du ”varningssignalerna” och identifierar tidiga tecken på stress
  • Hur kan man gemensamt bli bättre på att hantera stress i sin arbetsgrupp och utveckla en hållbar och hälsofrämjande arbetskultur?