Richard Mattsson

Stadsarkitekt
Borås Stad

Richard har lång erfarenhet av strategiska stadsbyggnadsfrågor sedan 20 år, både från den privata och offentliga sidan av planeringen. Under anförandet kommer han att berätta om hur Borås stad arbetar med att förändra miljöer och skapa mötesplatser med parkområden för att skapa nya rum i staden och infrastruktur som förbinder bostadsområden. Genom gestaltandes verktyg främst snabba handritade perspektiv uppnås snabbt en lekfull förståelse och gemensam inriktning bland stadens aktörer denna metod har på bara två år gett en samlad syn på stadens utveckling av t.ex. allmänna platser.Richard är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

13:45
Hur du kan förändra och skapa nya rum i staden som är socialt hållbara
  • Hur du tar fram en vision och konkreta mål för en socialt hållbar stadsutveckling
  • Så planerar du utvecklingen av stadsrum tillsammans med de privata aktörerna i staden
  • Hur du ser till att målen för social hållbarhet är kopplade till stadens övergripande mål