Rickard Andersson

Affärsrådgivare och projektledare
AffärsConcept

AffärsConcept/SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett ramavtal för bostadshus, olika typer av särskilda boenden och förskolebyggnader, som kommuner kan använda för att avropa på när man bygger nytt. Detta kan spara kommuner både tid och resurser som annars krävs för projektering och upphandling.Rickard är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

11:40
SKL Kommentus ramavtal för lokalförsörjning – vinsterna för dig inom bostäder, förskolor och särskilda boenden
  • Bostadshus och olika typer av särskilda boenden
  • Förskolebyggnader i fyra olika koncept
  • Hyresmoduler för provisoriska behov