Rickard Andersson

Affärsrådgivare och projektledare
AffärsConcept

AffärsConcept/SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett ramavtal för förskolebyggnader som SKR´s medlemmar kan avropa på. Inom ramen för denna funktionsupphandling har NIRAS Arkitekter tagit fram ett funktionsprogram för förskolorna. Under sommmaren och hösten byggs nu de första förskolorna. Under anförandet berättar Rickard om de första resultaten och erfarenheterna.Rickard är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

15:00
Sverige bygger framtidens förskolor på ramavtal – ta del av det senaste inom upphandling och uppförandet av de första förskolorna
  • Funktionsprogrammet för förskolor inom ramen för SKR´s ramavtal för förskolor
  • Vilken är målsättningen med funktionsprogrammet?
  • Vilka är de pedagogiska och funktionella tankarna för förskolorna och dess utformning?
  • Presentaton av SKR´s ramavtal och resultatet av upphandlingen
  • De första byggprojekten – vad kan sägas om förskolorna som börjar att ta form?