Rickard Andersson

Senior affärsrådgivare
Adda Affärsconcept

Rickard är senior affärsrådgivare på Adda AffärsConcept. Föreläsningen kommer att grundas i den uppdaterade vägledningen ”Gäller LOU vid hyra av lokal?” som AffärsConcept tillsammans tagit fram med SKR. Rickard och Sophia har varit med i uppdatering av vägledningen. Föreläsningen kommer att ge en övergripande introduktion till hyresundantaget och dess gränsdragning med byggentreprenader som görs utifrån gällande rätt. Under föreläsningen det kommer även ges möjlighet att ställa frågor.Rickard är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
19 oktober

16:00
Gränsdragningen mellan hyra och byggentreprenad – hur hanterar du hyresundantaget i LOU?
  • Vilken är innebörden av hyresundantaget i LOU?
  • Hur kan du förstå gränsdragningen mellan hyra och byggentreprenad?
  • Vilken vägledning kan du få utifrån aktuella rättsfall?
  • Vilka lärdomar kan du dra utifrån en analys av domstolarnas prövningsmodell av hyresundantaget?
  • Praktiska handlingsalternativ och tillvägagångssätt vid lokalanskaffning – SKRs nya vägledning ”Gäller LOU vid hyra av lokal?