Rickard Fredén

IT-Säkerhetssamordnare
Örebro kommun

Rickard Fredén arbetar som IT-Säkerhetssamordnade på Örebro kommun. Han är relativt ny i just den här tjänsten där han började hösten 2022. Rickard kommer från en bakgrund av identitetshantering och har jobbat med identiteter de senaste 7 åren både som konsult och hos kommun.Rickard är med som talare på konferensen Cybersäkerhet 2023

13:50–14:35
Nya lagstiftningar, ökade krav och en förändrad hotbild – så stärker vi säkerheten i hela organisationen
  • Cybersäkerhet inom offentlig sektor – implementering av regleringskrav och operativa förväntningar
  • Gränsdragning mellan säkerhetsskyddslagen och NISregleringen
  • Så stärker vi motståndskraften i verksamheten i enighet med CER-direktivet
  • Hur vi arbetar med anmälningsplikten samt förberedelser inför tillsyn enligt NIS och så småningom inför reviderade NIS
  • Vilka tjänster har vi identifierat som kritiska och där det finns ett starkt beroende till samhällsviktig verksamhet?
  • Så skaffar vi oss beredskap och motverkar att vi råkar ut för incidenter – systematiskt informationssäkerhetsarbete i praktiken