Rikard Öqvist

Tekn. Dr. i Teknisk akustik
Acouwood

Vad är viktigt att tänka på i samband med att man ska göra en bullermätning och hur kan man på bästa sätt beräkna, mäta och tolka krav och redan gjorda bullerutredningar? Som miljöinspektör ställs du ofta inför många olika och väldigt specifika utmaningar kring buller i inomhusmiljön. Rikard är akustiker på Acouwood och har utbildat blivande miljöinspektörer i grundläggande akustik sedan 2012 på Umeå Universitet, där han även arbetar som adjungerad lektor i byggteknik. Förutom ett stort intresse för akustik, byggteknik och träkonstruktioner har Rikard även ett brinnande intresse för nya och innovativa sätt att utbilda kring detta. Han har under flera år samlat på sig vanliga frågeställningar och utmaningar som miljöinspektörer ställs inför i det dagliga arbetet och producerat innovativt utbildningsmaterial som besvarar dessa frågor. Under denna föreläsning kommer han att lyfta ett antal vanligt förekommande problem och på ett pedagogiskt sätt reda ut frågeställningar kring dessa.Rikard är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
30 maj

15:10
Kravställning och utredning av buller i inomhusmiljön – vilka typer av mätningar krävs och hur kan man bedöma och åtgärda risker för att skapa bättre ljudmiljöer inomhus?
  • Vilka är de vanligaste bullerproblemen en inspektör stöter på?
  • Hur vet man om en bullerutredning är tillräckligt bra?
  • Hur stämmer ljudmätningar överens med bullerupplevelse?
  • Hur mäter man lågfrekvent buller i boendemiljön?
  • Vilket buller genererar mest klagomål och hur kan de på bästa sätt avhjälpas?