Robert Carlsson

Hållbarhetsansvarig
Castellum

Robert har arbetat i fastighetsbranschen i drygt 25 år i olika roller och de senaste 12 åren har han arbetat med hållbarhet på heltid. Som hållbarhetsansvarig på Castellum har han varit delaktig till att lyfta bolaget till ett av världens mest framgångsrika fastighetsbolag inom hållbarhet och han är involverad i allt från ledningssystem, miljöcertifiering, solceller, klimatberäkningar och klimatrisker.Robert är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
14 september

15:20
Så kan du analysera dina klimatrisker och agera proaktivt vid nybyggnation och förvaltning av fastigheter
  • Vad innebär det att den kommande taxonomin ställer krav på klimatriskanalys (om man bygger nytt, äger eller förvaltar en fastighet)?
  • Så identifiera och analysera klimatrisker – kartläggning av riskexponering och uppskattning av potentiella finansiella effekter ANM
  • Så tar du fram åtgärdsförslag för att klimatsäkra byggnation och fastighet – lärdomarna från en ny studie om samverkansmodeller för klimatåtgärder i urbana miljöer