Robert Frisk

Chef företagskommunikation
Sveriges Radio

Med en ökad konkurrens på mediemarknaden och ett viktigt samhällsuppdrag tog Sveriges Radio fram en ny vision och nya strategiska mål för att möta publikens förändrade krav och beteenden. Genom omfattande insatser involverades medarbetarna i arbetet för att skapa en gemensam bild av utmaningar och möjligheter. Robert Frisk Hedin är chef för företagskommunikationen på Sveriges Radio där han haft många seniora roller som programchef och projektstrateg. Han delar med sig av sina insikter utifrån det stora förändringsarbete som Sveriges Radio är inne i.Robert är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
18 april

16:10
Så driver ledarskap, medarbetarskap och intern kommunikation framgångsrik förändring
  • Så bidrar vår medarabetarkommunikation med att skapa tydlighet, dialog och delaktighet i tider av förändring
  • Ledarskapet och den interna kommunikationens betydelse för högt engagemang för förändringsresan
  • Så skapar vi engagemang och samsyn med hjälp av den interna medarbetarkommunikationen för att få med oss hela organisationen
  • Så använder vi visionen för att även tydliggöra vårt varumärke externt