Robert Jonsson

Universitetslektor, Centrum för kommunstrategiska studier
Linköpings universitet

Som kommunsekreterare har du ett komplext uppdrag som ställer stora krav på såväl expertis och generalism som neutralitet och objektivitet. Du utgör en betydande länk mellan den lokala politiken, tjänstemannaorganisationen och medborgarna vilket kräver både känsla för kontext och en förmåga att kunna navigera och skapa förtroendefulla samarbeten inom och mellan dessa olika sammanhang. Robert Jonsson, ekonomie doktor och universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, har genom interaktiv forskning studerat kommunsekreterarrollen och dess förutsättningar och utmaningar där det övergripande syftet varit att bidra med ökad förståelse för kommunsekreterarrollen i en svensk kommunal kontext. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av studiens resultat och en diskussion kring framtidens kommunsekreterare, var rollen är på väg och vilka nya krav som kommer att ställas.Robert är med som talare på konferensen Forum för kommunsekreterare 2024
9 februari

11:50
Forskning om kommunsekreterarens komplexa roll. Kommunsekreterare – en balanserande aktör mellan politik och förvaltning
  • Kommunsekreterarens roll som balanserande aktör mellan politik och förvaltning – vilka krav och förväntningar finns i rollen?
  • Svenska kommuner – hur skiljer sig arbetet som kommunsekreterare i olika kommuner?
  • Om att balansera politik och förvaltning och verka i och mellan olika sammanhang – vilka är utmaningarna?
  • Hur kan rollen tydliggöras för att lättare balansera mellan olika områden av krav och förväntningar?
  • Vilka kompetenser och förmågor behöver du som kommunsekreterare utveckla för att lyckas i din roll?
  • Framtidens kommunsekreterare – var är rollen på väg, vilka är de tydligaste förändringarna och vilka krav kommer att ställas?