Robert Lagerström

Docent i systemarkitektur och IT-säkerhet
KTH, Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Robert är docent och lektor i industriell informationssystemarkitektur på KTH samt grundare av Foreseeti. Hans bakgrund är som civilingenjör i datateknik och doktor i elektro- och systemteknik. Robert gjorde en industriell postdoc på ABB Corporate Research samt var forskare vid Harvard Business School innan han blev docent. Hans forskning fokuserar på komplexa systemarkitekturer och hanteringen av dessa när det kommer till förändringar och IT-säkerhet. Forskningen sponsras av bland annat H2020, Vinnova, Energimyndigheten och InnoEnergy och hans metoder testas i industrisamarbeten med till exempel Ericsson och Scania.Robert är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022
3 februari

09:10
Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot och säkerhet för organisationer inom offentlig sektor
  • Säkerhetsläget och den digitala hotbilden mot Sverige – hur ser den ut idag?
  • Aktörerna – vilka är det som angriper oss och varför?
  • Allvarliga cyberangrepp mot organisationer inom offentlig sektor – exempel från verkligheten
  • Hur skyddar vi oss på bästa sätt?