Robert Petrén

Arkitekt
AIX Arkitekter

I stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Kista bor många socioekonomiskt utsatta grupper. Barn och ungdomar har begränsade möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och att lära sig simma. Dessutom är området beläget långt från utomhusbad. Därför bygger nu Stockholms stad ett nytt utomhusbad på Järvafältet intill den befintliga ”Folkets park”. Målet med nya Järva utomhusbad är att öka simkunnigheten i området samt att skapa en inkluderande mötesplats. Robert Petrén är ansvarig arkitekt på AIX Arkitekter och berättar om framtagandet av nya Järva utomhusbad. Det nya badet är under byggnation och beräknas stå färdigt under 2019.Robert är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2022
Dag 2

10:55
Nytt utomhusbad i Järva som ska göra skillnad och bidra till en inkluderande mötesplats
  • Hur designar och utvecklar du ett nytt utomhusbad utifrån fokus på överblickbarhet för personalen, jämlikhet och säkerhet?
  • På vilket sätt kan ett utomhusbad integreras med en befintlig park för att skapa en inkluderande mötesplats?