Robert Ramberg

Professor, Institutionen för data- och systemvetenskap
Stockholms universitet

Under anförandet presenterar Robert ett pågående FoUprojekt ”IoTHubb-skola”. Projektet utforskar hur nyttjandet av IoT, sensorer och sensorteknologi kan stödja och utveckla pedagogisk verksamhet. Projektägare är Kungsbacka kommun och RI.SE är projektledare, ytterligare projektpartners utgörs av nio skolhuvudmän, Stockholms universitet samt två företagspartners. Anförandet utgår från hitintills genomförda aktiviteter i projektet. Robert Ramberg är fil.dr. i kognitionspsykologi och professor i data och systemvetenskap, med inriktning teknikstött lärande och samarbete, vid institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.Robert är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

09:55
Digitalisering, IoT och sensorstyrd teknik – vad betyder det för skolans lärmiljöer?
  • Den senaste forskningen om hur IoT, sensorer och sensorstyrd teknik kommer in i framtidens lärmiljöer
  • Vilka nya pedagogiska möjligheter erbjuder IoT och sensorer?
  • Hur du kan nyttja tekniken i din lokalutveckling
  • Vad kan vi lära av blixtutvecklingen av distansundervisning i spåren av coronapandemin?