Robin Berkhuizen

VD
Emrahus

Robin har under sina 10 år på Emrahus gått från att bygga villor till att bli expert på LSS-boenden. Med kunskap och stöd från bland annat smarta psykologer och med ett eget intresse för inredning och design Emrahus tagit fram framtidens LSS-boende.Robin är med som moderator och talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2022
Dag 2

09:10
Framtidens LSS-bostäder – hur kan vi skapa alla LSS-användares bästa bostad?
  • Vad vet vi om olika LSS-användares behov kopplat till boendemiljöer?
  • Vilka gemensamma behov kan man hitta hos olika grupper?
  • Vad hindrar dem från att bo som de vill?
  • Vad är viktiga egenskaper som en bostad ska ha för att matcha LSS-användares behov?
  • Goda exempel på moderna och väl fungerande LSS-bostäder