Robin Berkhuizen

VD
Emrahus


Robin är med som moderator och talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023