Robin von Euler moderator och talare på Cybersäkerhet 2023

Robin von Euler

Seniorkonsult krishantering och kriskommunikation
Murphy Solution

Robin arbetar som seniorkonsult på Murphy solution och har i många år utvecklat och stöttat organisationer i deras krisledningsarbete. Robin har lång erfarenhet av att arbeta med utbildning och föreläser ofta inom områden som stabsarbete, krisledning, samverkan, ledarskap och kommunikation mot såväl privata företag som offentliga verksamheter. Med kunder på alla nivåer inom det offentliga och privata har han en bred kunskap om vad som fungerar i svåra situationer, när det verkligen gäller. Han har sin grund bland annat i Försvarsmakten och har arbetat nationellt och internationellt med PR och kriskommunikation.Robin är med som moderator och talare på konferensen Cybersäkerhet 2023

10:10-11:00
Hantera konsekvenserna av cyberattacker- så knyter du ihop incidenthanteringen med verksamhetens Krisledning
  • Vad behövs för att hantera konsekvenserna av ett cyberangrepp?
  • Vilka är utmaningarna i samarbetet med en Krisledning?
  • Hur får ni till en lyckad kriskommunikation i ett svårt läge? Så förbereder du dig och din organisation