Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

Rodhe Jonsson

Rådgivare Specialpedagogiskt stöd
SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har till uppgift att verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. SPSM ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande. Aurora är verksamhetsområdeschef ”Kunskapsutveckling” och Rodhe är rådgivare ”Specialpedagogiskt stöd” och berättar om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer i skolan och hur den fysiska miljön kan samverka med den pedagogiska och sociala miljön.Rohde är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

14:55
Inkluderande och tillgängliga lärmiljöer i skolan – hur utforma trygga lärmiljöer där elevers unika resurser kommer fram och tas tillvara?
  • Inkludering och elevers rätt till förutsättningar för lärande – vad betyder det i praktiken?
  • Vilka är framgångsfaktorerna och vad missar man när inkluderingsarbetet inte slår igenom?
  • Hur kan den fysiska miljön samverka med den pedagogiska och sociala miljön?
  • Hur kan den fysiska miljön möjliggöra eller försvåra målet med likvärdig utbildning?
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten delar med sig av sina erfarenheter