Roger Fagerud

IT-strateg
DIGG

Roger Fagerud är IT-strateg med särskild inriktning mot eIDAS, eID och e-underskrift. Roger har en lång erfarenhet som strateg och ledare av digitaliseringsprojekt inom offentlig sektor. Under de senaste 9 åren har Roger arbetat med e-ID och e-underskrifter, först på E-legitimationsnämnden och sedan hösten 2018 på DIGG.Roger är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022
9 februari

15:20
E-underskrifter och arkiv – hur gör vi med e-underskrifter i arkivsammanhang till förmån för en god informationsförvaltning?
  • Vad är skillnaden mellan e-legitimering, e-underskrifter och stämplar vad gäller säkerhetsnivå och hur dessa ska användas?
  • Validering av e-underskrifter – hur garantera du äktheten och giltigheten?
  • Bevarande av e-underskrifter – hur tar du rätt beslut?