Roger Fagerud

IT-strateg
DIGG

E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till en sömlös digital förvaltning men att få till detta i praktiken är lättare sagt än gjort. DIGG stöttar och samordnar offentlig sektor i dessa frågor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Under denna föreläsning kommer Roger Fagerud att ge viktiga uppdateringar om vad som händer just nu inom digital identitet och vad som är viktigt att känna till på området framöver för att förbättra efterlevnaden av eIDAS-förordningen. Roger Fagerud är IT-strateg med särskild inriktning mot eIDAS, eID och e-underskrift. Roger har lång erfarenhet som strateg och ledare av digitaliseringsprojekt inom offentlig sektor. Under de senaste 9 åren har Roger arbetat med e-ID och e-underskrifter, först på E-legitimationsnämnden och sedan hösten 2018 på DIGG.Roger är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
20 april

09:10
Senaste nytt inom digital identitet – vad händer just nu och vad kan vi förvänta oss framöver?
  • eIDAS 2.0 – vilka viktiga förändringar väntas och hur kommer dessa att påverka digitaliseringsarbetet i offentlig sektor?
  • Den nya identitetsplånboken – vad innebär detta i praktiken?
  • Status vad gäller förvaltningsgemensam identitetsmatchning – vad är viktigt att tänka på?
  • Om utredningen om en statlig e-legitimation – vad har man kommit fram till och vad innebär detta i praktiken?
  • Validering av e-underskrifter – hur kan vi garantera äktheten i elektroniska dokument?