Roger Jo Linder

Projektledare
Uppsala kommun

Uppsala kommun har uppmärksammats för sin satsning på att vara en äldrevänlig stad. De har genomfört en omfattande medborgardialog för att fånga upp de äldres behov och önskemål. Under anförandet kommer Jesper och Roger att berätta om hur de arbetar aktivt med att erbjuda aktiviteter som förstärker den sociala stimulansen och tillhörigheten till ett sammanhang. Du får också höra hur man arbetar med planering och byggnation av nya särskilda boenden där stort fokus läggs på att skapa hemkänsla och en god funktionalitet. Uppsala kommun har boenden utifrån såväl LOV, LOU och egen regi.Roger är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

12:30
Framtidens boendemiljöer för äldre – så möter du behoven av bostäder och miljöer för en åldrande befolkning
  • Uppsala – en äldrevänlig stad med en mångfald av boenden
  • Hur vi har tagit ett helhetsgrepp kring planering av den fysiska miljön och sociala aktiviteter för att skapa fler och bra boendemiljöer för äldre
  • Hur vi utifrån dialog med de äldre arbetar för en tillgänglig och inkluderande stad för äldre med ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
  • LOV, LOU, egen regi – utmaningar och möjligheter med mångfald av upplåtelseformer
  • Så planerar och bygger vi nya boendemiljöer med fokus på hemkänsla och en god arbetsmiljö
  • Planering av bostäder, mellanboenden och särskilda boenden för att tillgodose behoven av attraktiva och funktionella boendemiljöer för äldre