Ronnie Nilsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Projektledare
Rosendal och Sydöstra stadsdelarna
Uppsala kommun

Ronnie Nilsson är landskapsarkitekt på Uppsala kommun. Uppsala kommun har varit tidigt ute i utvecklingen av regnbäddar och BGG-lösningar för dagvatten. I Rosendalsprojektet har den nya tekniken tagits fram genom samarbete mellan Uppsala kommun, konsulter och entreprenörer. Ett innovationsarbete där nya erfarenheter kontinuerligt arbetats in i pågående projekt både internt och externt. Med fokus på stadsbyggnad och dagvattenhantering leder Ronnie guidningar i Rosendal och föreläser på seminarier och utbildningar.Ronnie är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
14 september

16:10
Hållbar planering och utveckling av städer – så kan den byggda miljön bidra till att stärka ekosystemen
  • Grönplanering och gestaltning – hög prioritet genom hela planerings- och byggnadsprocessen för hållbar ekologisk utveckling
  • Dagvattenhantering i framtidens hållbara stad – lösningar och åtgärder som har implementerats
  • Så ledde grön infrastruktur till biologisk mångfald i kommunen
  • Behovet av kompromisser och samverkan som framgångsfaktor för en lyckad arbetsprocess