Rune Liljegren

Informationsarkitekt
Helsingborgs stad

Helsingborg stad är den första kommunen som anslutit sig till Säker Digital Kommunikation (SDK) som levereras av Inera och DIGG. Rune Liljegren leder arbetet med att i Helsingborgs stad implementera tjänsten för säker digital kommunikation inom förvaltningarna och externt.Rune är med som talare och paneldeltagare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

14:20
Hur får vi ut den fulla nyttan av tjänsten Säker Digital Kommunikation (SDK)?
  • Hur gör Helsingborgs stad för att uppfylla kraven inom informationssäkerhet och ledningssystem för anslutning till Säker Digital Kommunikation (SDK)?
  • Vilka krav ska ställas på tekniska lösningar för anslutning till tjänsten och hur integreras de med befintliga system?
  • Vilken nytta uppnås med säker digital kommunikation i Helsingborgs stad?
  • Hur kan policies och regler underlätta för användare och skapa tillit till tjänsten?
  • Så kan tjänsten för säker digital kommunikation utvecklas för att uppfylla framtidens behov