Rut F Öien

Distriktsläkare
Primärvården Blekinge

Under denna föreläsning kommer Rut att gå vidare från såröversikt och vikten av ställa rätt diagnos till hur du bedömer och identifi erar korrekt behandlingsmetod. Tidig identifi ering av sårtyp och bedömning av behandling med tydlig dokumentation och aktiv uppföljning är faktorer som minskar risken för långvariga och svårläkta sår.Rut är med som talare på konferensen Framtidens sårbehandling 2021
Dag 1

13:30
Så bedömer och implementerar du rätt behandlingsmetod
  • Hur bedöma vilken behandlingsmetod man ska välja till vilket sår?
  • Så planerar du rätt behandlingsmetod genom en avvägning mellan fördelarna och möjliga risker och nackdelar som följer en viss behandling
  • Vikten av att behandla smärta effektivt för att annan problematik ska kunna hanteras så bra som möjligt
  • Nya framgångsrika behandlingsmetoder att använda sig utav vid sårbehandling