Ruth Laporte

Förändringsledare digitalisering på Region Stockholm
Region Stockholm

Ruth Laporte har arbetat med förändrings och digitaliseringsresa sedan på 90-talet bl.a. Teliasonera. Ruth vill göra det enkelt för organisationer att genomföra sin förändrings och digitaliseringsresa. Ruth arbetar med en mängd digitala lösningar och verktyg inom fokuserade områden, där digital kompetens gör mest nytta. Automatisera bort manuella rutiner och effektivisera med RPA och AI. Använder Lowcode plattform för att implementera nya initiativ i befintliga system.Ruth är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
25 april

10:00
Hur struktur, tydlighet och smarthet ger en lyckad digitalisering
  • Hur viktigt det är att sätta rätt riktning och skapa rätt förutsättningar för att investeringar i digital utveckling ska ge resultat
  • Så skapar du synergieffekter och ökad förståelse mellan förvaltning, utveckling, verksamhet och IT
  • Så hittar du genvägar i digitaliseringen som sparar både tid och pengar – exempel från Region Stockholm
  • Betydelsen av att förstå varför verksamheten finns och utgå från ett medborgarfokus för en lyckad digitalisering
  • Vikten av att utveckla i små leveranser, inte vara rädd för att göra fel och utvecklas medan man utvecklar