Saga Jernberg

Saga Jernberg Hållbarhetsansvarig
Atrium Ljungberg

Saga Jernberg arbetar som hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg. Hon arbetar övergripande med Atrium Ljungbergs hållbarhetsmål och strategier för bolaget, som en viktig del för att nå bolagets vision; ”Alla vill leva i vår stad”.Saga är med som talare på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
30 augusti

11:25
Strategisk planering och utveckling av socialt hållbara platser – metoder och verktyg
  • Så används indexet som verktyg för att kartlägga och mäta aktiviteter som bidrar till socialt hållbara platser
  • Hur konkretiseras arbetet med den sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling och hur mäter vi utvecklingen för att se hur situationen förändras över tid?
  • Så hjälper kartläggningen med indexet oss att prioritera åtgärder som leder till fler positiva effekter
  • Ta del av vårt övergripande hållbarhetsmål kopplat till hållbarhetslänkad finansiering