Samuel Willner

Projektledare/lokalstrateg
Tibro kommun

Baggeboskolan är Tibros nya F-6-skola med plats för 540 elever. Skolan innehåller anpassade lokaler för särskola, en fullstor idrottshall med läktare samt tillagningskök. Den 9 300 kvadratmeter stora skolan rymmer sex hemvister. De lokala hantverkstraditionerna återspeglas i byggnadens utformning, gestaltning, materialval och inredning, vilket i kombination med ledorden trygghet, glädje och lärande resulterat i lärmiljöer som möter varje elevs behov. Skolan blev vinnare av utmärkelsen ”Årets Bygge 2021” i kategorin samhällsfastigheter. Lyssna till inspirerande erfarenheter av en lyckad skolbyggnation!Samuel är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
24 april

09:55
Så planerar och bygger du en skola för många år framåt och som är utformad utifrån morgondagens pedagogik och arbetssätt
  • Hur vår skolutveckling tog fysisk form – att bygga en skola med verksamhetens behov i fokus
  • Rummens och lokalens utformning samt möblering – flera små skolor i en och samma skola som skapar effektivitet och kvalitet
  • Så skapar vi förutsättningar för lärande, kreativitet och ett gott socialt sammanhang – såväl inomhus som utomhus
  • Hur skolverksamheten arbetar och hur personalen och eleverna upplever den nya skolan och dess lokaler