Sandra De Brito

Chief Digital, Security, and Information officer
Jämtkraft

Sandra de Brito har över 20 års erfarenhet av att driva stora transformeringsprocesser i bolag inom Telecom, IT-media, fintech och nu aktuell inom energibranschen. Sandra har tjänsten CIO på det regionala energibolaget Jämtkraft och driver där den digitala transformationen. Hon har på kort tid lyckats förflytta Jämtkraft till att vara ett av de ledande energibolagen inom digitalisering. För att öka säkerheten har Jämtkraft på senare år, med Sandra de Brito i spetsen, tagit hem IT-driften i egen regi, och är i dag en aktör som ligger i framkant inom IT i energibranschen.Sandra är med som talare på konferensen Cybersäkerhet 2023

12:05–12:50
Att leda och styra mot ökad säkerhet – ledningens roll för framgångsrikt informationssäkerhetsarbete och god säkerhetskultur
  • Om informationssäkerhetsarbetet ur ledningens perspektiv – roller och ansvar för en god cybersäkerhet i hela organisationen
  • Hur kan man leda och styra för ökad medvetenhet kring risker och stärka engagemang och kompetens kring säkerhet i organisationen?
  • Så hanterar vi de ökade säkerhetskraven och ser vi till att vi har rätt och tillräcklig kompetens kring säkerhet ute i organisationen
  • Vilka nya krav ställs på ledningen i och med nya regelverk såsom NIS2 och CER-direktivet och hur ser sanktionerna ut?