Sandra Elvin

National Security Officer
Microsoft

Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och säkerhetsfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att jobba med IT och informationssäkerhet såväl strategiskt som operativt inom både offentlig och privat sektor.Sandra är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
1 september

16:10
Digital motståndskraft – hur du proaktivt förebygger negativa effekter av incidenter
  • Hur du bygger upp en process för rapportering och hantering av incidenter
  • Analys efter inträffade incidenter – Vad kan din organisation lära sig för att händelser inte ska upprepas?
  • Hur du arbetar med ständiga förbättringar i organisationen för att minska riskerna för incidenter
  • Hur du utvecklar kontinuitetshantering för att minska effekterna av incidenter