Sandra Grängstedt

Förstelärare i pedagogiskt arbete 4-6
Visättraskolan

Sandra Grängstedt arbetar som förstelärare på Visättraskolan med särskilt ansvar för det pedagogiska och språkutvecklande arbetet på skolan. Hon har även skrivit läromedlet ”Läsloket åk 4-6” med fokus på svenska som andraspråk. Sandra har fått möjligheten att arbeta med en större breddning inom området språkutveckling och pedagogiskt arbete, där hon handleder och stöttar personal i hur man kan arbeta språkutvecklande, samt stöttar elever i deras språk- och läsutveckling. Visättraskolan har kommit långt i det språkutvecklande arbetet och har breddat det till olika delar av verksamheten som t.ex. klassrummet, fritidshemmet och rasterna.Sandra är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
28 mars

14:00
Språkligt anpassade lärmiljöer i klassrummet, fritidsverksamheten och på rasterna
  • Hur kan skolan organisera en språkligt tillgänglig miljö under hela skoldagen för alla elever?
  • Språkutvecklande undervisning – vad innebär det?
  • Hur kan man skapa inkluderande lärmiljöer för alla elever?
  • Konkreta anpassningar och språkutvecklande övningar