Sandra Grängstedt

Förstelärare i pedagogiskt arbete 4-6
Visättraskolan

Sandra Grängstedt arbetar som förstelärare på Visättraskolan med särskilt ansvar för det pedagogiska och språkutvecklande arbetet på skolan. Hon har även skrivit läromedlet ”Läsloket åk 4-6” med fokus på svenska som andraspråk. Sandra har fått möjligheten att arbeta med en större breddning inom området språkutveckling och pedagogiskt arbete, där hon handleder och stöttar personal i hur man kan arbeta språkutvecklande, samt stöttar elever i deras språk- och läsutveckling. Visättraskolan har kommit långt i det språkutvecklande arbetet och har breddat det till olika delar av verksamheten som t.ex. klassrummet, fritidshemmet och rasterna.Sandra är med som talare på konferensen Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt
28 mars

14:00
Språkligt anpassade lärmiljöer i klassrummet, fritidsverksamheten och på rasterna
  • Hur kan skolan organisera en språkligt tillgänglig miljö under hela skoldagen för alla elever?
  • Språkutvecklande undervisning – vad innebär det?
  • Hur kan man skapa inkluderande lärmiljöer för alla elever?
  • Konkreta anpassningar och språkutvecklande övningar