Sandra Höglund

Huvudregistrator
Energimyndigheten

Energimyndigheten har bytt ut hela sin registratur och organiserat om till en sektion för ärende- och dokumenthantering. Detta för att nå en sammanhållen digital informationshantering med digital ärendeprocess och e-arkiv. Sandra är huvudregistrator på Energimyndigheten och Nils är arkivarie på Energimyndigheten. De delar med sig av erfarenheter och lärdomar från sin förändringsresa mot en sammanhållen digital informationshantering.Sandra är med som talare på konferensen
Dag 2

09:10
Vägar mot en digital helhet – att skapa en organisation och process för framtidens digitala informationshantering
  • Från traditionell arkiv och registratur mot en digital hantering av information i den moderna aktivitetsbaserade arbetsplatsen
  • Så skapar vi en organisation och process för framtidens digitala informationshantering
  • Hur nya arbetsuppgifter och roller skapas i takt med att vi närmar oss en digital helhet – så arbetar registratorer och arkivarier hos oss
  • En gemensam väg för GDPR, informationssäkerhet, arkiv och diarium