Sandra Strömbom

Arbetsmiljöspecialist
AstraZeneca

Föreläsningen hålls av Sandra Strömbom, som är utbildad arbetsmiljöingenjör från KTH och beteendevetare från Linköpings Universitet. Sandra har sedan 2003 arbetat med HR- och arbetsmiljöfrågor inom industrin och är idag arbetsmiljöspecialist på AstraZeneca med fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete, riskhantering, utredning/lärande av händelser och säkerhetskultur.Sandra är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
23 november

09:40
Riskbedömning i laboratorier – så skapar du en säker laboratoriemiljö
  • Framgångsrika strategier för att identifiera och värdera riskmoment
  • Systematiskt arbete för att skapa och bibehålla en bra säkerhetskultur
  • Hur och när bör uppföljning av riskhantering och riskbedömning ske?
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – en självklar del i det förebyggande arbetsmiljöbetet