Sanna Ångström-Hansén

Biträdande rektor
Lindskolan, Huddinge kommun

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola, F-9, för elever med autism och autismliknande tillstånd. Skolan har klasser i spannet från elever med multifunktionsvariation som läser efter ämnesområden, till de som läser ämnen. Vi praktiserar ett tydliggörande förhållningssätt och elevernas bästa är alltid i fokus. Elin har en bakgrund från Gymnasiet och Gymnasiesär och har lett skolan sedan 2015. Sanna tillträdde i augusti 2020 och kom in med många års erfarenhet från specialskoleverksamhet, från SPSMs Åsbackaskolan till Gymnasiesär. Elin och Sanna delar bilden av att eleverna alltid måste komma i första rummet, men att det aldrig kan bli en god verksamhet om inte pedagogerna trivs, blir sedda och får växa utifrån sina styrkor.Sanna är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
25 januari

13:15
Så skapade vi en lärmiljö med ett undervisningsklimat som erbjuder eleverna framgångsrik studiero och gör pedagogerna stolta
  • Vikten av den psykosociala lärmiljön
  • Hur utveckla en trygg lärmiljö där eleverna blir förstådda i sina behov, utvecklas och gör framsteg, varje dag
  • Så säkerställer vi pedagogernas både vilja och kompetens att lyckas i sitt arbete
  • Så utvecklade vi ett inkluderande helhetstänk inom hela verksamheten där varje individ är lika viktig och där alla är måna om att det går bra för alla
  • Daglig utvärdering av arbetsmiljön för ökad måluppfyllelse och välmående hos samtliga elever