Sanna Sparr Olivier

Inhyrd projektledare
Botkyrka kommun och COO Agima Management

Botkyrka kommun har som mål att samhällsbyggnadsprocessen ska vara digital 2025. För att nå målet krävs ett systemstöd för processens alla delar. Men att upphandla ett framtida läge kräver nytänkande kring upphandling och avtal. Angela och Sanna berättar hur de har tagit sig an utmaningen.Sanna är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess
24 mars

15:15
Att leda digital transformation – så lyckas du med förändringsledning som tar projekten i mål
  • Att gå från att förvalta system till att utveckla effektiva processer genom systemstöd
  • Utmaningar med att kravställa och upphandla framtidens systemstöd
  • Hur kommun och leverantör tillsammans kan utveckla plattformen