Sara Anderberg

Chef Strategisk Verksamhetsstyrning
Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag i Göteborgs stad som driver stadsutveckling. Efter en granskning av bolagets ordning och reda kom erinran från stadsrevisionen. Den nytillträdda vd:n fick en kalldusch och kravet att ordna upp bolaget eller så skulle det bli tvångsförvaltning. Sara Anderberg är läkemedelskemisten som blev chef för avdelningen strategisk verksamhetsstyrning på Älvstranden Utveckling med uppdraget att städa och ordna upp. Emma Einarsson är arkivarie på Älvstranden Utveckling med drygt 15 års erfarenhet av den kommunala världen med erfarenheter av flertalet dokument- och ärendehanteringssystem och ett e-arkiv i bagaget. Lyssna på förändringsresan hos det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling.Sara är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 1

12:05
Att gå från sämst till bäst i klassen – en förändringsresa på fyra år
  • Katastrofen – vad var det stadsrevisionen såg?
  • Vägen mot ordning och reda 1.0 – bolagets förändringsresan
  • Ordning och reda 2.0 – hur ser våra vägval ut nu och hur resonerar vi inför framtiden?