Lech Malko

Teamledare personalsäkerhet
Svenska Kraftnät

Lech Malko, teamledare personalsäkerhet vid Svenska kraftnät. Leder arbetet inom ramen säkerhetsprövningsintervjuer, utredningsarbete samt registerkontroller för anställda vid Svenska kraftnät. Arbetat tidigare på Vattenfall AB, Operations & Investigations, Security Vetting Unit.Lech är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

15:20
Hur du löser kompetensförsörjning med höga krav på säkerhetsskydd genom samarbete mellan enheter i rekryteringsprocessen
  • Hur kan ett fungerande samarbete underlätta att kraven på säkerhetsskydd uppfylls i rekryteringsprocessen?
  • Vilka kunskaper behöver HR-funktionen ha för på att uppfylla kraven i Säkerhetsskyddslagen och NIS?
  • Vilka befattningar ska involveras i rekryteringsprocessen?