Sara Baggström

Kategorisansvarig Bygg och Fastighet
SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett ramavtal för bostadshus, som kommunen kan använda för att avropa särskilda boenden för äldre när man bygger nytt. Detta kan spara kommunen både tid och resurser, som annars krävs för projektering och upphandling.Sara är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

15:40
Särskilda boenden för äldre på ramavtal – presentation av aktuell funktionsupphandling från SKL
  • SKL´s ramavtal för särskilda boende för äldre
  • Hur är det tänkt att ramavtalet ska kunna användas?
  • Vilka olika leverantörer och koncept finns det att avropa på i ramavtalet?