Sara Håkansson

Stadsarkivarie
Uppsala kommun

Sara Håkansson har arbetat som stadsarkivarie i Uppsala kommun sedan 2012 och har under den tiden bland annat arbetat med att bygga upp en övergripande informationsförvaltning i kommunen. Under denna föreläsning delar hon med sig om hur Uppsala stadsarkiv utvecklat en övergripande struktur över dess informationshantering för att säkerställa en framgångsrik arkiv- och informationsförvaltning.Sara är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

09:35
Så tar Uppsala stadsarkiv ett helhetsgrepp om informationsförvaltningen i kommunen
  • Så har vi byggt upp en organisation som stödjer en framgångsrik informationsförvaltning
  • Så arbetar vi tillsammans med IT kring kommunens informationsförvaltning och digitalisering
  • Så tänker vi kring informationsägarskapsmodell och regelverk för en hållbar informationsförvaltning