Sara Hansson

Projektledare e-hälsa och digitalisering
Rättviks kommun

Sara Hansson är projektledare för e-hälsoutveckling i Rättviks kommun. Hon arbetar även som teknikcoach och har startat ett appcafé för personal inom Rättviks kommun. Under anförandet delar Sara med sig av erfarenheter kring Rättviks kommuns framgångsrika arbete med digitalisering och e-hälsa med fokus på delaktighet och inflytande för medborgaren. Rättviks kommun är sedan flera år tillbaka ett föredöme för andra kommuner vad gäller sitt arbete kring digital delaktighet. År 2018 fick kommunen också utmärkelsen ”Årets e-hälso kommun”.Sara är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

15:45
Ökat inflytande och delaktighet genom inkluderande arbetssätt och behovsstyrd digitalisering och implementering av välfärdsteknik
  • I Rättvik är alla digitala medborgare! Ta del av erfarenheter från ”Årets e-hälsokommun”
  • Hur vi arbetar för minskat digitalt utanförskap och digitaliserar utifrån ett fokus på jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet
  • Hur vi strävar efter att göra det enkelt för medborgaren att få service och stöd från kommunen genom digitala lösningar och tjänster
  • Så arbetar vi med organiserad digital kompetensutveckling för att säkra en hållbar implementering av ny teknik
  • Appar, VR-teknik, datorverkstad – så stöttar vi individen till att stärka sina egna resurser med hjälp av digitala tjänster